نرخ بیمه و بارنامه

نرخ بیمه و بارنامه داخل شهری:

بارهایی که با کامیونت خاور و یا ایسوزو جابجا میشود تا سقف ۵۰ میلیون تومان بصورت رایگان یمه میگردد.

بارهایی که با وانت نیسان جابجا میشوند تا سقف ۲۵ میلیون تومان رایگان بیمه میگردند.

بارهایی که با وانت پیکان حمل میشوند تا ۱۵ میلیون تومان بیمه میگردند.

نرخ بیمه شهرستان:

بارهایی که با کامیونت خاور و یا ایسوزو جابجا میشود تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بصورت رایگان یمه میگردد.

بارهایی که با وانت نیسان جابجا میشوند تا سقف ۵۰میلیون تومان رایگان بیمه میگردند.

بارهایی که با وانت پیکان حمل میشوند تا ۳۰ میلیون تومان بیمه میگردند.

تمام اسباب کشی ها اعم از داخل شهری یا شهرستان بدون صدور بارنامه و بیمه امکان پذیر نیست و هرگونه نقل و انتقال فقط با داشتن بارنامه و بیمه انجام میشود.

Call Now Buttonتماس بگیرید